การติดตั้ง Microsoft Office 365

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถติดตั้ง Microsoft 365 ได้ตามขั้นตอนดังนี้

การติดตั้งชุดโปรแกรมใหม่
 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.office.com/ หลังจากนั้น กดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบ
 2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ บัญชี @ms.mwit.ac.th
 3. กดปุ่ม Install apps > Microsoft 365 Apps เพื่อดาวน์โหลดแพคเกจสำหรับติดตั้ง
 4. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดแพคเกจสำหรับติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา
 5. ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรม โดยหากหน้าต่างแสดงสถานะการติดตั้งไม่แสดงขึ้นมา ท่านสามารถเปิดหน้าต่างได้ที่ Task Bars มุมขวาล่าง
 6. เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมใดก็ได้ในชุด Microsoft 365 (เช่น Word) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังภาพ
 7. ระบบจะขึ้นชื่อบัญชี ms.mwit.ac.th ขึ้นมาให้ตรวจสอบ หากไม่ถูกต้อง สามารถกด Change Account เพื่อเปลี่ยนได้ หากถูกต้อง กด Continue เพื่อเข้าสู่ระบบ
 8. กด No, sign in to this app only
 9. หากขึ้นหน้าต่างดังกล่าว แสดงว่าการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้กด Accept เพื่อใช้งานโปรแกรมได้ทันที

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถติดตั้ง Microsoft 365 ได้ตามขั้นตอนดังนี้

การติดตั้งชุดโปรแกรมใหม่
 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.office.com/ หลังจากนั้น กดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบ
 2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ บัญชี @ms.mwit.ac.th
 3. กดปุ่ม Install apps > Microsoft 365 Apps เพื่อดาวน์โหลดแพคเกจสำหรับติดตั้ง
 4. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดแพคเกจสำหรับติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา
 5. กด Continue เพื่อเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง
 6. กด Continue เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
 7. กด Agreeเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
 8. กด Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 9. รอให้ระบบทำการติดตั้งสมบูรณ์
 10. หากทำการติดตั้งเสร็จแล้ว จะขึ้นหน้าต่างดังกล่าว ให้กด Close เพื่อปิดหน้าต่างการติดตั้ง
  1. ระบบจะถามว่า จะเก็บไฟล์แพคเกจติดตั้งไว้หรือไม่ กรณีต้องการเก็บไว้ ให้กด Keep กรณีต้องการลบ ให้กด Move to Trash
 11. เปิดโปรแกรมใดก็ได้ในชุด Microsoft 365 (เช่น Word) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังภาพ ให้กด Sign in or create account เพื่อเข้าสู่ระบบ
 12. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี ms.mwit.ac.th
 13. หากเข้าสู่ระบบสำเร็จ โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างดังภาพ ให้กด Start using … เพื่อเริ่มใช้โปรแกรม