การติดตั้ง Adobe Creative Cloud

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถติดตั้ง Adobe Creative Cloud ได้ตามขั้นตอนดังนี้

กรณีท่านไม่มีชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud อยู่ในเครื่องท่านสามารถข้ามขั้นตอนการถอนการติดตั้งได้ คลิกที่นี่
การถอนการติดตั้ง
 1. ดาวน์โหลด Adobe Creative Cloud Cleaner Tool ผ่านหน้าเว็บไซต์ MWIT Service เมนูดาวน์โหลด หรือ ดาวน์โหลดที่นี่
 2. เปิดโปรแกรม AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นพิมพ์ e เพื่อเลือกภาษาอังกฤษ และกด Enter
 3. พิมพ์ y และกด Enter เพื่อยอมรับเงื่อนไขของโปรแกรม
 4. พิมพ์ 1 และกด Enter
 5. พิมพ์ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า Clean All (แต่ละเครื่องจะตัวเลขไม่เหมือนกัน) และกด Enter
 6. พิมพ์ y และกด Enter เพื่อยืนยันการลบโปรแกรมทั้งหมด จากนั้นรอโปรแกรมดำเนินการถอนการติดตั้งจนเสร็จ
 7. เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จแล้ว โปรแกรมจะให้กด Enter เพื่อปิดโปรแกรม
การติดตั้งชุดโปรแกรมใหม่
 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ผ่านหน้าเว็บไซต์ MWIT Service เมนูดาวน์โหลด หรือ หรือ ดาวน์โหลดที่นี่
 2. แยกไฟล์ MWIT-Windows-64Bit_en_US_WIN_64.zip ที่ดาวน์โหลดมาด้วยโปรแกรม Uncompress ที่มีในเครื่อง (เช่น WinRAR หรือ 7-Zip)
 3. เข้าโฟลเดอร์ที่แยกไฟล์ออกมา โดยเลือกตัวติดตั้งในโฟลเดอร์ Build > Setup.exe จากนั้นรอโปรแกรมทำการติดตั้งจนเสร็จ
 4. หากโปรแกรมดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังกล่าว
 5. เปิดโปรแกรม Adobe Creative Cloud และเลือก Continue with Google
 6. โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Browser มาให้ทำการเข้าสู่ระบบ โดยให้ท่านเลือกบัญชีอีเมลโรงเรียน (@mwit.ac.th)
 7. เลือก Enterprise ID
 8. ระบบจะสลับกลับมาที่โปรแกรม Adobe Creative Cloud ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการใช้งานได้ทันที

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถติดตั้ง Adobe Creative Cloud ได้ตามขั้นตอนดังนี้

กรณีท่านไม่มีชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud อยู่ในเครื่องท่านสามารถข้ามขั้นตอนการถอนการติดตั้งได้ คลิกที่นี่
การถอนการติดตั้ง
 1. ดาวน์โหลด Adobe Creative Cloud Cleaner Tool ผ่านหน้าเว็บไซต์ MWIT Service เมนูดาวน์โหลด หรือ ดาวน์โหลดที่นี่
 2. เปิดโปรแกรม AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นพิมพ์ กด Accept เพื่อยอมรับเงื่อนไขของโปรแกรม
 3. กด Clean All เพื่อลบโปรแกรมเดิมทั้งหมด
 4. กด Yes เพื่อยืนยันการลบโปรแกรมทั้งหมด จากนั้นรอโปรแกรมดำเนินการถอนการติดตั้งจนเสร็จ
 5. เมื่อโปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายการทั้งหมดจะหายไป เหลือเพียง Fix Host File โดยสามารถกด Quit เพื่อออกจากโปรแกรม
การติดตั้งชุดโปรแกรมใหม่
 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ผ่านหน้าเว็บไซต์ MWIT Service เมนูดาวน์โหลด หรือ หรือ ดาวน์โหลดที่นี่
 2. คลิกที่ไฟล์ MWIT-Mac_en_US_MACUNIVERSAL.zip ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อ Uncompress ไฟล์ จากนั้นเข้าโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์ออกมา โดยเลือกตัวติดตั้งในโฟลเดอร์ MWIT-Mac > Build > MWIT-Mac_Install.pkg จากนั้นรอโปรแกรมทำการติดตั้งจนเสร็จ
  1. หากไม่สามารถเปิดตัวติดตั้งได้ และขึ้น Error ดังภาพ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
  2. เปิด Settings > Privacy & Security และเลื่อนลงมาถึงหัวข้อ Security และคลิกที่ Open Anyway ในส่วนของไฟล์ MWIT-Mac_Install.pkg โดยเมื่อคลิกแล้ว เครื่องจะเปิดตัวติดตั้งขึ้นมาให้
 3. กด Continue
  1. กรณีมี Disk ในเครื่องมากกว่า 1 ตัวติดตั้งจะให้เลือก Disk ที่จะลงโปรแกรม (ค่าเริ่มต้นจะเป็น Macintosh HD) และกด Continue
 4. ตัวติดตั้งจะแจ้ง Disk ที่จะติดตั้งโปรแกรม ให้กด Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม และรอโปรแกรมดำเนินการติดตั้ง
 5. กด Close เพื่อปิดตัวติดตั้ง
 6. เปิดโปรแกรม Creative Cloud (ปกติจะอยู่ใน Other) หากโปรแกรมมีการ Sign in อยู่แล้ว ให้ Sign out ออกก่อน
 7. เลือก Continue with Google
 8. โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Browser มาให้ทำการเข้าสู่ระบบ โดยให้ท่านเลือกบัญชีอีเมลโรงเรียน (@mwit.ac.th)
 9. เลือก Enterprise ID
 10. ระบบจะสลับกลับมาที่โปรแกรม Adobe Creative Cloud ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการใช้งานได้ทันที

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถติดตั้ง Adobe Creative Cloud ได้ตามขั้นตอน

การติดตั้งชุดโปรแกรมใหม่
 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต้องการ (เช่น Photoshop, Lightroom, Illustrator, etc.) ดังนี้
 2. เปิดแอปพลิเคชัน ระบบจะให้ทำการเข้าสู่ระบบ ให้กด Sign in with Google
 3. ทำการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลโรงเรียน (@mwit.ac.th)
 4. เลือก Enterprise ID
 5. หากเข้าสู่ระบบสำเร็จ แอปพลิเคชันจะสามารถใช้งานได้