แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านเปิดหน้าเว็บไซต์ผ่าน In-App Web Browser เช่น LINE หรือ Facebook Messenger โปรดเปิดหน้าเว็บไซต์ผ่าน Web Browser ในเครื่อง เช่น Safari หรือ Google Chrome