การตั้งค่าเพื่อใช้งาน MWIT VPN

ขั้นตอนการตั้งค่า

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS เพื่อเข้าใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้งที่ลิงก์ดังนี้
 2. เปิดไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลด จากนั้นเลือก I agree to the license terms and conditions และคลิก Install ดังภาพ
 3. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เลือก Launch เพื่อเปิดซอฟต์แวร์เชื่อมต่อ
 4. เพิ่มการตั้งค่าโดยเลือกสัญลักษณ์รูป
 5. ตั้งค่าตามตารางตัวอย่างและเลือก Apply
  NameMWIT VPN
  Servervpn.mwit.ac.th
 6. เลือก Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อ
 7. กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านและเลือก OK เพื่อทำการยืนยันตัวตน
 8. หากเชื่อมต่อสำเร็จ Status จะเปลี่ยนเป็น Connected สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เพื่อเข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สายมาตราฐาน 802.1X (SSID: MWIT) ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดเมนู Settings และเลือกเมนู Wi-Fi
 2. ในเมนู Wi-Fi เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ MWIT
 3. ในการตั้งค่าสัญญาณ MWIT เลือก Advance Setting จากนั้นตั้งค่าดังนี้
  ตัวเลือกการตั้งค่า
  EAP MethodTTLS
  Phase 2 AuthenticationPAP
  CA CertificateNone
  Identityชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับ
  Anonymous Identityเว้นว่าง
  Passwordรหัสผ่านที่ได้รับ

  จากนั้นกดเชื่อมต่อ

บุคลากรภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS เพื่อเข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สายมาตราฐาน 802.1X (SSID: MWIT) ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ Service (https://service.mwit.ac.th) ในเว็บไซต์ Service ให้เลือกปุ่ม ดาวน์โหลด ในเมนู ตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ Apple
 2. ที่ Download ให้เปิดไฟล์ mwit-wifi.mobileconfig ที่ได้จากการดาวน์โหลด
 3. จะปรากฎหน้าต่าง Profile installation ให้ทำการเปิดเมนู System Preferences จากนั้นเลือกเมนู Profiles
 4. ในหน้าต่าง Profiles ให้เลือก MWIT-WIFI จากนั้นคลิกปุ่ม และกด Continue
 5. จะปรากฎหน้าต่าง Enter settings for "MWIT-WIFI": ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากนั้นคลิก หากอุปกรณ์ต้องรหัสผ่านให้กรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการติดตั้ง
 6. หลังจากติดตั้งแล้วให้เชื่อมต่อสัญญาณ MWIT เพื่อเริ่มการใช้งานระบบเครือข่ายของโรงเรียน